Wednesday, 21 December 2011

Doa Ku Dihari Jadi..

Segala puji bagi Allah Tuhan Seru Sekelian Alam, Selawat dan Salam Untuk Nabi Muhammad saw, Ahli Keluarganya dan Sahabat-sahabatnya.
Terima kasih ya Allah untuk usia yang telah Engkau berikan ,terima kasih juga untuk setiap rezeki yang Engkau kurniakan. Terima kasih juga untuk setiap cobaan yang Engkau turunan, terima kasih untuk bakat dan ilham yang Engkau anugerahkan, terima kasih kerana keluarga bahagia yang Engkau amanahkan. Sesungguhnya terlalu banyak yang telah Engkau berikan kepadaku Tetapi terlalu sedikit pengabdianku terhadap-Mu



Ya Allah, kami pohonkan kesejahteraan terhadap kami kesegaran tubuh badan, bertambahnya ilmu pengetahuan, keberkatan rezeki, peluang bertaubat sebelum mati, pandapat rahmat pada saat kematian
serta mendapat pengampunan selepas mati... Ya Allah, mudahkanlah kami semasa menghadapi kematian lindungilah kami dari siksaan api neraka serta ampuni kami semasa menghadapi hari perhitungan.


Ya Allah…Sesungguhnya kematian itu benar…. Alam kubur itu benar…..Hari Pembalasan itu juga benar….Hari ini, semakin hampir aku kepada Alam Kematian…. Semakin dekat aku dengan Alam Kubur… semakin takut aku terhadap Hari Pembalasan… izinkan aku dalam usia yang semakin sedikit ini aku mengaut sebanyaknya himpunan pahala, untuk ku jadikan bekalan kehidupan yang tiada penghujungnya nanti. Aku ingin menjadi anak, ibu, isteri dan muaalim yang solehah..


Terima kasih ya Allah atas segala takdir yang telah Engkau tentukan untukku… Engkaulah Yang Maha Besar… Allahu Akbar!.. peliharalah aku yang lemah ini agar terus berpegang teguh pada tali-Mu…

Saturday, 17 December 2011

Membimbing Tingkah Laku Manusia



Tingkah laku manusia menurut Islam berobjektifkan mancapai akhlak yang mulia. Terdapat 10 perkara untuk mencapai tujuan tersebut:-

1...Pertengahan dan kesederhanaaan... "sebaik-baik keadaan adalah pertengahan" (Hadis), Al-Baqarah (143), Al-Isra' (29 & 110), Al-Furqan (67), Al-A'raf (31).

2...Akhlak yang baik... "orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik kepada isterinya" (Hadis), Al-Imran (134, 159), Al-Fusilat (34).

3...Rendah hati... "barang siapa yang merendah hati kepada saudaranya Muslim Allah akan mengangkat darjatnya dan siapa mengangkat diri nescaya Allah merendahkannya" (Hadis), Al-Furgan (63), As-Syu'ra (215), Al-Maidah (54), Al-Fath (29).

4...Kebenaran... At-Taubah (119), Muhammad (21), Al-Baqarah (117).
      Hadis: Kebenaran itu menunjukkan kebaikan sedangkan kebaikan menunjukan ke syurga. Seseorang akan tetap bersifat benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai Siddiq. Dusta itu menunjukkan kejahatan, sedangkan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang akan terus berdusta sehingga dia dicatat oleh Allah sebagai pendusta.

5...Amanah... Al-Ahzab (72), An-Nisa' (58), Al-Mukminun (8), Al-Baqarah (283).
     Hadis: Tunaikanlah amanah kepada yang memberimu amanah. "Tiada iman bagi siapa yang tiada amanah"

6...Syukur... Luqman ( 12,14), Al-Mukminun (78), Al-Insan (3), Ibrahim (7), Al-Baqarah (152).
     Hadis: Yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia.

7...Penyantun dan kasih sayang... Al-A'raf (199), Al-Hijr (85), Fusilat (34-35), Al-Imran (134).
     Hadis: Allah itu penyayang dan suka kepada kasih sayang dalam segala urusan.

8...Kecintaan... As-Saf (4), Al-Imran (146&159), Al-Maidah (13&42), At-Taubah (108).
     Hadis: Demi Tuhan, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak akan kamu beriman sehingga kamu cinta mencintai. Tidak Aku telah tunjuk kepadamu sesuatu jika kamu perbuatnya nescaya kamu cinta mencintai, iaitu sebarkan perdamaian diantaramu.

9...Pemurah... Al-Baqarah (267&272), Al-Imran (92
     Hadis: Belanjakanlah wahai anak Adam supaya kamu dibelanjai.

10...Menjaga lidah... As-Syu'ara (84), Ar-Rum (22), Al-Fath (11), An-Nur (24).
       Hadis: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam.
   

    ~Keimanan boleh membantu dalam merawat jiwa seseorang sebagaimana surah Al-Imran 133-135~