Saturday, 17 December 2011

Membimbing Tingkah Laku ManusiaTingkah laku manusia menurut Islam berobjektifkan mancapai akhlak yang mulia. Terdapat 10 perkara untuk mencapai tujuan tersebut:-

1...Pertengahan dan kesederhanaaan... "sebaik-baik keadaan adalah pertengahan" (Hadis), Al-Baqarah (143), Al-Isra' (29 & 110), Al-Furqan (67), Al-A'raf (31).

2...Akhlak yang baik... "orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik kepada isterinya" (Hadis), Al-Imran (134, 159), Al-Fusilat (34).

3...Rendah hati... "barang siapa yang merendah hati kepada saudaranya Muslim Allah akan mengangkat darjatnya dan siapa mengangkat diri nescaya Allah merendahkannya" (Hadis), Al-Furgan (63), As-Syu'ra (215), Al-Maidah (54), Al-Fath (29).

4...Kebenaran... At-Taubah (119), Muhammad (21), Al-Baqarah (117).
      Hadis: Kebenaran itu menunjukkan kebaikan sedangkan kebaikan menunjukan ke syurga. Seseorang akan tetap bersifat benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai Siddiq. Dusta itu menunjukkan kejahatan, sedangkan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang akan terus berdusta sehingga dia dicatat oleh Allah sebagai pendusta.

5...Amanah... Al-Ahzab (72), An-Nisa' (58), Al-Mukminun (8), Al-Baqarah (283).
     Hadis: Tunaikanlah amanah kepada yang memberimu amanah. "Tiada iman bagi siapa yang tiada amanah"

6...Syukur... Luqman ( 12,14), Al-Mukminun (78), Al-Insan (3), Ibrahim (7), Al-Baqarah (152).
     Hadis: Yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia.

7...Penyantun dan kasih sayang... Al-A'raf (199), Al-Hijr (85), Fusilat (34-35), Al-Imran (134).
     Hadis: Allah itu penyayang dan suka kepada kasih sayang dalam segala urusan.

8...Kecintaan... As-Saf (4), Al-Imran (146&159), Al-Maidah (13&42), At-Taubah (108).
     Hadis: Demi Tuhan, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak akan kamu beriman sehingga kamu cinta mencintai. Tidak Aku telah tunjuk kepadamu sesuatu jika kamu perbuatnya nescaya kamu cinta mencintai, iaitu sebarkan perdamaian diantaramu.

9...Pemurah... Al-Baqarah (267&272), Al-Imran (92
     Hadis: Belanjakanlah wahai anak Adam supaya kamu dibelanjai.

10...Menjaga lidah... As-Syu'ara (84), Ar-Rum (22), Al-Fath (11), An-Nur (24).
       Hadis: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhirat maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam.
   

    ~Keimanan boleh membantu dalam merawat jiwa seseorang sebagaimana surah Al-Imran 133-135~

No comments:

Post a Comment